• خانه / معرفی خدمات / کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

کالیبراسیون فرآیند پیدا کردن روابط بین دو کمیت است که مجهول هستند (زمانی که مقادیر قابل اندازه­ گیری عدد مشخصی برای مقدار در نظر گرفته شده ندارند یا هدف پیدا کردن یک استاندارد برای آن مقدار است). زمانی که یکی از مقادیر مشخص است و تشخیص یا تنظیم آن توسط یک دستگاه صورت گرفته، اندازه­ گیری دیگر به شبیه­ترین شکل ممکن با دستگاه اول، با استفاده از یک دستگاه ثانویه صورت می­ گیرد. مقادیر قابل اندازه­ گیری ممکن است در دو دستگاهی که با هم مشابه هستند فرق داشته باشند. این دستگاه با صحت شناخته شده یا اختصاص داده شده استاندارد نامیده می ­شود. دستگاه ثانویه یک واحد تحت تست، ابزار تست یا هر نوع نام دیگری را دارد که به دستگاه تحت کالیبراسیون داده می ­شود. کالیبراسیون معمولاً اشاره به عمل ارزیابی و تنظیم دقت و صحت تجهیزات اندازه گیری دارد. هدف ازکالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی حذف یا کاهش خطای قرائت ­های یک دستگاه در طول یک طیف برای تمامی ارقام پیوسته است.

دقت، درجه ­ای است که در آن اندازه­ گیری­ های تکراری تحت شرایط تغییر نیافته همان نتایج را نشان می­ دهند.

صحت، درجه ­ای از نزدیک بودن اندازه ­گیری­ های یک مقدار به رقم صحیح واقعی­ اش است.

به همین منظور، استاندارد­های مرجع با مقادیر شناخته شده برای نقاط گزینشی تحت پوشش قرار داده ­ی طیف مورد نظر با ابزار مورد نظر اندازه ­گیری می­ شوند. سپس یک رابطه ­ی تابعی بین مقادیر استاندارد­ها و اندازه ­گیری­های مرتبط، شکل می­ گیرد .

به شکل کلی انجام کالیبراسیون در دو حالت است:

ابزاری که نیاز به اصلاح خطا دارند: ابزار در همان واحدهای مشابه با استانداردهای مرجع خوانده می شوند . هدف کالیبراسیون کشف و از بین بردن هر گونه خطایی در ابزار مرتبط با واحد مشخص شده­ی اندازه ­گیری است. به عنوان مثال، مقادیر اندازه ­گیری سیستم ­های تصویر­برداری نوری از پهنای خطوط روی نیمه هادی­ ها در میکرو­متر­ها، واحد مورد نظر، خوانده می ­شود. با این وجود، این ابزارها بایستی با مقادیر برابر با استاندارد­های مرجع کالیبره شوند.

ابزاری که اندازه ­گیری ­های آن­ها به عنوان یک جانشین برای دیگر اندازه ­گیری­ ها عمل می­ کنند : این ابزار در واحد­های مختلف به نسبت استاندارد­های مرجع، مقادیر را قرائت می­ کنند. هدف این کالیبراسیون تبدیل قرائت­ های ابزار به واحد­های مورد نظر است. یک نمونه اندازه ­گیری­ های انجام شده با دانسیتومتر است که به عنوان جانشینی برای اندازه ­گیری­ های غلظت تابشی عمل می ­کند. به همین منظور، استاندارد­های مرجع در چندین سطح غلظت مختلف تابش داده می ­شود و سپس توسط رادیومتری اندازه ­گیری می­ شود. همان استاندارد­های مرجع توسط دانسیتومتر اندازه ­گیری می ­شود.

لیست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در دامنه فعالیت آزمایشگاه شرکت شیمی هامون الوان بسپار با ارائه گواهینامه معتبر از اداره استاندارد:

ردیف آزمایشگاهی
1 اتوكلاو آزمايشگاهي
2 کدورت سنج
3 سانتريفيوژ
4 ترازو
5 دستگاه کارل فیشر
6 آون
7 pH متر
8 هدایت سنج
9 سمپلر
10 اسپکتروفوتومتر